Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Reportér magazín, s.r.o., IČ: 029 75 831, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225729,se sídlem: Truhlářská 1118/18, 110 00 Praha 1 (dále jen: „Správce”) a jako správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.


1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Reportér magazín, s.r.o., IČ: 029 75 831, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225729,se sídlem: Truhlářská 1118/18, 110 00 Praha 1 (dále jen: „Správce”) a jako správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.